Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker

1969 İstanbul doğumlu. Fenerbahçe Lisesinden 1986 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanlık eğitimine başladı.

1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak mecburi hizmet için SSK Elbistan Hastanesine atandı. 1999 yılında SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine tayin oldu. 2000 yılında tekrar SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine uzman olarak, 2002 yılında da başasistan olarak atandı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD’nda Allerjik Hastalıklar yan dal uzmanlık eğitimine başladı. 2007 yılında Allerji Hastalıkları uzmanı olarak SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Allerji Hastalıkları uzmanı olarak atandı.

2008 yılında doçent oldu. 31.05. 2010 yılında İmmünoloji ve Allerji Eğitim Kliniğini kurdu. 2012 yılında Allerjik hastalıklar yanı sıra İmmünoloji uzmanı unvanını kazandı. 2013 yılında Eğitim Görevlisi oldu.

2 yan dal uzmanı yetiştirmiş ve mezun etmiştir. 26 uluslararası, 25 ulusal dergilerde makale, 65 uluslararası, 90 ulusal kongrede bildiri sunumları, 9 bilimsel ödülü, 5 kitap bölümü yazarlığı, iki ulusal rehberde yazarlık bulunmaktadır. 6 uluslararası çalışmada yer almıştır.  Ulusal kongre ve kurslarda 25 kadar konuşması bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalar ulusal ve uluslar arası alanda 150’den fazla atıf almıştır.

Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yorum Yap

Konuşmacı Detayları
Konuşmacının Etkinlikleri
Ayrıca bu olayları sevebilirsiniz.
8 Eylül 2021
Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.
Süresi Doldu
18 Ağustos 2021
Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.
Süresi Doldu